Sale Sori Yanagi Nanbu Tekki Iron Pan Deep 22cm Tetsufuta(iron Lid) with Handle - TCX3FRCKU

Sori Yanagi Nanbu Tekki Iron Pan Deep 22cm Tetsufuta(iron Lid) with Handle - TCX3FRCKU

Product Code: TCX3FRCKU

Availability: In Stock

Price: £157.04 £37.80
  • Sori Yanagi Nanbu Tekki Iron Pan Deep 22 cm tetsufuta (Iron Lid) with handle

  • Sori Yanagi Nanbu Tekki Iron Pan Deep 22cm Tetsufuta(iron Lid) with Handle - TCX3FRCKU